آدرس دفتر مرکزی : اصفهان - جاده ی نجف آباد - رو به روی پمپ بنزین کوشک - شرکت تکنوزرع
تلفن :031.33562002
فکس:031.33562001
* ضروری